top of page
1_edited.jpg
Karman Line digital therapeutics

ENERGY

BELASTBAARHEID

Vermoeidheid is een van de meest voorkomende klachten na verworven hersenletsel. Ongeveer de helft van alle patiënten treft het in meer of mindere mate en er wordt daarom aangenomen dat vermoeidheid vooral wordt veroorzaakt door het hersenletsel zelf.

Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in de copinghypothese (Van Zomeren et al. 1984), die stelt dat aandachtsproblemen vereisen dat de patiënt meer moeite moet doen om hetzelfde te presteren als vóór het hersenletsel. Bewijs voor deze verklaring werd gevonden in beeldvormende onderzoeken die concludeerden dat de activering in de hersenen van deze patiënten meer verspreid was tijdens aandachtstaken dan bij gezonde controles. Dit suggereert dat patiënten hun verwerkingsproblemen moeten compenseren door extra hersengebieden te activeren. Dit kan vervolgens vermoeidheid veroorzaken en/of vergroten, wat een grote impact heeft op alle gebieden van het leven: werk, sociale relaties, hobby’s enzovoort.

online
ENERGY TRAINING

 

Uitgangspunt van dit behandelprotocol is dat vermoeidheid primair door de hersenen zelf wordt veroorzaakt. Het doel van de behandeling is om de beschikbare energie efficiënter over de dag te verdelen en patiënten te leren omgaan met bestaande vermoeidheid. De Energietraining omvat een aangepaste versie van de bewezen succesvolle Cognitive and Graded Activity Training (COGRAT) voor personen die vermoeidheid ervaren (Zedlitz et al. 2012) en bestaat uit een Energy Game en een Energy App.

KL ENERGY GAME

KL ENERGY TOOL

bottom of page