top of page
Schermafbeelding 2021-05-05 om 10.48.26.png
Karman Line digital therapeutics

TEMPO

VERTRAAGDE SNELHEID VAN INFORMATIEVERWERKING

 

Een vertraagde snelheid van informatieverwerking is een veelvoorkomend probleem na hersenletsel en brengt problemen met het verwerken en vasthouden van informatie met zich mee. Individuen kunnen ervaren dat de wereld om hen heen beweegt in een tempo dat te snel is om te volgen. Deze problemen kunnen in het dagelijks leven duidelijk worden, bijvoorbeeld tijdens gesprekken of autorijden. Als gevolg hiervan kunnen mensen met een vertraagde informatieverwerkingssnelheid problemen ervaren zoals gevoelens van vermoeidheid, veranderde stemming en prikkelbaarheid. De frequentie van deze klachten en hun impact op het leven van personen met verworven hersenletsel maken een vertraagde informatieverwerkingssnelheid tot een belangrijk doelwit voor cognitieve revalidatie.

online

TPM TRAINING

De spelondersteunde strategietraining is gebaseerd op Time Pressure Management (TPM) training, een bewezen succesvolle behandeling voor personen die een vertraagde IPS ervaren (Fasotti et al., 2000b; Winkens, Van Heugten, Wade, & Fasotti, 2009; Winkens & Fasotti, 2010). TPM is een compenserende strategietraining waarmee individuen momenten van tijdsdruk in alledaagse situaties kunnen herkennen en ermee om kunnen gaan. De methode is gebaseerd op de fundamentele zelfinstructie: "Laat mij mezelf voldoende tijd geven om de taak uit te voeren". De methode bestaat uit vijf stappen waarin iemand leert de vertraagde informatieverwerkingssnelheid te compenseren. Ze leren voorafgaand aan de situatie een plan maken, bepalen in welke taakstappen tijdsdruk een rol speelt, strategieën toepassen om deze opgelegde tijdsdruk te voorkomen en aan te pakken, en een noodplan opstellen voor onverwachte gebeurtenissen.

De spelondersteunde TEMPO-training omvat een aangepaste versie van de TPM-training die wordt aangevuld met een op maat ontworpen strategiespel (TEMPO-game) en mobiele applicatie (TEMPO-tool). Het spel en de tool zijn een aanvulling op de behandeling en geen vervanging van de rol van de therapeut of de behandeling zelf. Ze ondersteunen het leerproces van het individu en stellen hem of haar in staat de TPM-strategie thuis in praktijk te brengen, waardoor de naleving ervan gemakkelijker wordt. De inhoud van het spel en de tool volgt het tempo van de behandeling: het individu kan alleen de strategieën toepassen die hij tijdens de behandeling heeft geleerd om een optimale leercurve te garanderen.

TEMPO GAME

 

Het TEMPO-spel heeft tot doel de tijdsdruk managementstrategieën die de persoon tijdens de behandeling aanleert, te oefenen en toe te passen. Hierdoor krijgt de persoon een interactieve en motiverende methode om thuis te oefenen. Tijdens de eerste fase van de behandeling oefent de persoon met het herkennen van tijdsdruk in verschillende situaties die in het spel worden gepresenteerd. Tijdens de tweede fase oefent de persoon TPM-strategieën om tijdsdruk te herkennen, te voorkomen en ermee om te gaan. Het spel volgt het tempo van de behandeling: de persoon kan alleen de strategieën toepassen die hij of zij tijdens de behandeling heeft geleerd. Tijdens de derde fase oefent de persoon verder met het herkennen, voorkomen en omgaan met tijdsdruk en wordt het spelniveau steeds moeilijker. Daarnaast geeft het spel ook een overzicht van iemands voortgang. Hierdoor krijgt de trainer een beter inzicht in de algehele voortgang en de toepassing van de strategieën op basis van de spelresultaten.

TEMPO APP

 

De TEMPO app is bedoeld om ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de thuisomgeving. De TEMPO-tool is een mobiele applicatie die de persoon helpt om stap voor stap activiteiten uit te voeren volgens de TPM-methode. In de TEMPO-tool kan iemand een stapsgewijs actieplan invullen, aangeven welke stappen tijdsdruk opleveren en strategieën creëren die hem kunnen helpen tijdsdruk te voorkomen of aan te pakken. Hierna kan iemand zijn mobiele telefoon gebruiken om begeleid te oefenen met de activiteiten die hij in de tool heeft ingesteld. De stapsgewijze actieplannen worden samen met een gediplomeerd therapeut tijdens de trainingen of individueel thuis opgesteld.

Karman Line TEMPO app
Karman Line TEMPO app
Karman Line TEMPO app
bottom of page