top of page
KL logo wit trans.png

ENERGY

ezgif.com-gif-maker-7.gif
Karman Line ENERGY is een training gericht om inzicht te krijgen in je persoonlijke energiebalans en deze in evenwicht te houden in je dagelijks leven.

In deze module gaat het om het doelmatiger leren omgaan met de energie die je hebt. Om beter met jouw belastbaarheid om te kunnen gaan is het niet alleen belangrijk om te ontdekken wat je anders zou kunnen doen, maar moet je het ook daadwerkelijk anders (gaan) doen. 

 

De kern van deze module is het werken aan gedragsveranderingen. Daarbij wordt een aantal strategieën aangereikt: je kunt bijvoorbeeld je activiteiten anders over een dag gaan verdelen, of op een andere manier gaan uitvoeren, zodat de belasting gelijkmatiger wordt.

Het uiteindelijke doel van alle aangeboden strategieën is steeds jou te helpen om te gaan met jouw belastbaarheid.

KARMAN LINE ENERGY
BG geel_1.png

Om het begrip belastbaarheid uit te leggen vergelijken we de hoeveelheid energie die je hebt (je belastbaarheid) met een batterij.

Energy BG oranje _1_edited.jpg

Als je regelmatig over je grenzen gaat, neemt je energie steeds verder af. Je energie batterij wordt steeds leger en je klachten stapelen zich op. 

ezgif-5-5185c09f79.gif

Het kan zijn dat een activiteit die vroeger als ontspannend en ‘energie gevend’ werd ervaren, nu alleen maar energie kost. Het is daarom dus belangrijk om te weten wat voor soort activiteit er ondernomen wordt, hoe de activiteit wordt uitgevoerd, en wanneer je de activiteit uitvoert.

 

Om erachter te komen wat voor jou energiegevers en energie- vreters zijn, gebruik je de KL ENERGY app. Dit geeft inzicht in wat jij kunt veranderen in het omgaan met jouw belastbaarheid. 

DEZE MODULE HELPT JE OM:

A: inzicht te krijgen in hoe je nu met je belastbaarheid omgaat

B: te leren hoe je op een doelmatige manier met je belastbaarheid kunt omgaan, zodat deze geen of een minder grote belemmering vormt voor het dagelijks leven. 

laptop goud en phone_1.png

EDUCATIEVE TRAINING

Deze module bestaat uit een educatieve training op computer of tablet. Hierin zal er ingegaan worden op:

1: Wat is belastbaarheid 

2: De samenhang tussen vermoeidheid en activiteiten

3: Hoe maak je een goede dagindeling 

4: Toch vermoeid, wat nu? (ontspanning)

ENERGY APP

Daarnaast ondersteunt Karman Line Energy app je bij het inzichtelijk maken van jouw energie-niveau in het dagelijks leven en bij het indelen van je activiteiten gedurende de dag op basis van de 'hoe' 'wat' en 'wanneer' vragen.

laptop goud en phone_1.png
PARTNERS

Karman Line Energy is ontwikkeld door Klimmendaal Revalidatie Specialisten, Yellow Riders, Radboud Universiteit en Donders Institute for Brain and Cognition.

Karman Line Energy is gebaseerd op een wetenschappelijk bewezen gevalideerd behandelprotocol. Het uitgangspunt is dat vermoeidheid primair door de hersenen zelf wordt veroorzaakt.

Het doel van de behandeling is om de beschikbare energie efficiënter over de dag te verdelen en te leren omgaan met bestaande vermoeidheid. 

 

KL ENERGY omvat een aangepaste versie van de bewezen succesvolle Cognitive and Graded Activity Training (COGRAT) voor personen die vermoeidheid ervaren (Zedlitz et al. 2012).

CONTACT

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken

bottom of page